Balun 1:1 z nacvakávacích jader


Transformační poměr: 1:1
Funkce: Zastavení plášťových proudů
Použití: dipólové antény (lze použít k jakékoli anténě)
Přenesený výkon: 500W


Potřebný materiál - 4 kusy dělených feritových jader určených pro koaxialní kabel průměru 13 mm, 2 kusy konektoru PL, měděná dvojlinka průřezu 0.35 mm2, vodotěsná krabička.

Vezmeme dva (nebo 4 či 6 *) nacvakávacích feritů určených na kabel 13 mm. Sundáme plasty a obě poloviny jednotlivých feritů slepíme (epoxidem nebo sekundovým lepidlem) k sobě. Vznikde tak hranol s dírou. Pak tyto hranoly slepíme k sobe bokem, aby to bypadalo jako dva tunely vedle sebe. Tímto vznikne dvouděrové feritové jádro. Lze slepit takovéto celky i za sebe získat tak jádro pro proudový balun funkční i na nízkých kmitočtech. Pak vineme dvojlinku (průřez 0.35 mm2 - nejlépe s označeným jedním vodičem) tak, že jeden závit jde vždy přes jednu stranu hranolu. Tím vznikne jedna část vinutí. Druhou namotáme na druhou polovinu. Následně na každé straně spojíme vždy stejně označené konce. Tedy pokud máme dvoujlinku s červenou linkou, tak spojíme červené konce na jedné straně a na druhé taky. Stejně tak i učiníme s neoznačenými konci. No a tím je hotovo. Stačí už jen proměřit a můžeme instalovat k anténě. Není od věci nainstalovat do krabičky s balunem ještě drátový odpor cca 1 - 5 KOhmů a jeden jeho konec připájet ke stínění koaxiálu a druhý konec odporu připojit pak na hromosvod. Jde o to, aby anténa byla galvanicky uzeměna kvůli statické elektřině (typicky u otevřených dipólů je velký rozdíl napětí mezi oběma rameny dipólu a při připojeném zařízení hrozí zničení vstupu) ale nebyla uzeměna "natvrdo, neb to může dělat neplechu (kmitání hromosvodové soustavy) a rozladí to anténu (bude-li hromosvod kmitat). A drátový odpor (cca 5W) proto, že vrstvový se při větším statickém výboji může přerušit. Drátový funguje zároveň i jako tlumivka, ale naopak hrozí, že se nám na nějakém kmitočtu rozkmitá. Proto to chce proměřit anténní soustavu "bez" a "S" odporem, zda jeho instalace nenainstalovala přídavné komplikace.

* Množství použitých feritů udává přenesený výkon, ale i frekvenční rozsah a schopnost zadržet plášťové proudy v závislosti na kmitočtu. Čím více jader použijeme, tím větší výkon balun přenese, tím větší bude překážkou pro plášťové proudy na tím nižších frekvencích, ale naopak se zhorší jeho vlastnosti (PSV) na vyšších pásmech. Popisovaný kus vyšel optimálně, jak lze vidět na průběhu PSV.Balun ze čtyř nacvakavácích feritů


Přizemněvací odpor a jeho vyvedení


Zapojení odporu na plášť koaxiálu / PL konektoru


Z důvodu vodotěstnosti je vhodné zalít patky konektorů chemoprenem


Výsledek měření hotového balunu - místo antény zapojena zátěž 50 Ohmů


OK2ZAR, 12.10.2011